Công cụ tài chính

Các công cụ giúp nhà đầu tư đánh giá, xem xét và phân tích các thông tin cần biết để quản lý tài chính cá nhân và đầu tư kỷ luật, hiệu quả. Các công cụ của VinaCapital sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát và đúng đắn về kiểm soát chi tiêu hàng tháng, đánh giá khẩu vị rủi ro trong việc đầu tư, ước tính mức sinh lời khi đầu tư vào quỹ mở do VinaCapital quản lý, và lên kế hoạch tiết kiệm cho nhiều mục đích cá nhân quan trọng trong cuộc sống.